Communicatie

Het is onmogelijk om niét te communiceren: alle gedrag is communicatie.

Bij communicatie wordt informatie met elkaar gedeeld door middel van geluid (zoals bij spraak en toon) en vorm (zoals beeld, symboliek en tekst). Eenheid in de visuele presentatie draagt bij aan een consistente visuele uitstraling, maar kan ook bijdragen aan kostenbesparing en aan de vorming en instandhouding van de identiteit van de organisatie.

De huisstijl van een organisatie of bedrijf is een consistente presentatie naar buiten toe, vaak de eerste kennismaking voor klanten en belangrijk voor de uitstraling.

Huisstijl wordt vaak verwaarloosd, dit kan noodlottige gevolgen hebben voor de onderneming. Consistente presentatie naar buiten toe is vaak de eerste kennismaking voor klanten en belangrijk voor de uitstraling. Het heeft alles te maken met een goede indruk maken bij je doelgroep(en).

Gebruik je logo en huisstijl consequent, de klant herkent je dan beter en zal er waarde aan koppelen.

Een sterke en goede communicatie zorgt voor een:

  • hogere kans op acceptatie,
  • hogere effectiviteit van reclame,
  • hogere koopintentie van de eindafnemer,
  • hogere kwaliteitsperceptie,
  • hogere prijs kunnen vragen,
  • hoger merkaanhang,
  • hogere merkloyaliteit,
  • hogere waarde van de onderneming.